Het eerste ijs!

Een groep vrijwilligers is onder leiding van bouwcoördinator Ben Bengevoord aan de slag gegaan met de afbouw van het clubgebouw.

Na het werk werd met voorzitter Auke Spijkstra een ijsje genuttigd.

De afgelopen dagen is de fundering van celbeton voor de krabbelbaan en de 400-meterbaan gestort. In totaal is een oppervlakte van 5000 vierkante meter voorzien van een laag celbeton.

 

Alles is voorbereid om de onderlaag en de toplaag van de ijs- en skeelerbaan aan te brengen

De afgelopen week zijn de betonbanden gestort waartussen de krabbelbaan en de 400-meterbaan worden aangelegd. Vervolgens is het zandbed precies op de juiste hoogte gebracht.

In de week van 7 september zal op het zandbed een onderlaag van isolerend celbeton worden gespoten. Zodra het celbeton voldoende uitgehard is, zal de baan geasfalteerd worden.

Er komt een clubgebouw!

De gemeenteraadsvergadering van 28 mei is akkoord gegaan met de financiering van het clubgebouw. Weliswaar moeten er nog formele zaken geregeld worden, maar de omgevingsvergunning is afgegeven en de werkzaamheden zijn  begonnen. De fundering van het gebouw is gereed en binnenkort zullen de vervolgstappen gemaakt worden.

Als voorbereiding wordt ter plaatse overleg gevoerd over de bouw en de aansluitingen.

 

 

De houtwal is aan het groeien

De aanhoudende droogte maakt het de onlangs aangeplante bomen en struiken niet gemakkelijk.

De mannen van Sjoerd Frielink Multidiensten zorgen er voor dat de jonge aanplant regelmatig van water wordt voorzien, zodat de bomen en struiken toch kunnen groeien.

Er komt zicht op een clubgebouw!

Achterhoek Nieuws Winterswijk publiceerde op 12 mei het volgende artikel:

Gemeente staat garant voor lening voor bouw clubgebouw Winterswijkse IJsvereniging

WINTERSWIJK – De werkzaamheden aan de ijs- en skeelerbaan op de hoek van de Kottenseweg en de Bataafseweg zijn bezig. In juni hoopt de Winterswijkse IJsvereniging ook te beginnen met de bouw van een clubgebouw. Hiervoor wordt geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dat kan alleen als de gemeente garant staat voor deze lening. Burgemeester en wethouders hebben hiermee ingestemd en zullen de gemeenteraad vragen dit binnenkort eveneens te doen.

Door Bernhard Harfsterkamp

Aflossing

“Er is gekeken of gedeeld gebruik van de clubgebouwen bij de buren van Trias en Hickory mogelijk is”, zegt wethouder Elvira “Maar de conclusie was toch dat er een eigen gebouw nodig is. Daarna hebben we gekeken wat we voor de vereniging kunnen doen.” Daarbij zijn twee mogelijkheden bekeken: het geven van een investeringssubsidie of garant staan voor een lening en de vereniging jaarlijkse subsidie geven voor de jaarlijkse aflossing. Tot het laatste is besloten. “Het is dezelfde constructie als die is toegepast clubgebouw van Archeus”, zegt de wethouder.

Eenvoudig en duurzaam

De Winterswijkse IJsvereniging wil een duurzaam clubgebouw bouwen, met ruimte voor opslag, dat niet op gas is aangesloten. Omdat er door de skeelerbaan het hele jaar door gesport kan worden, zal het gebouw ook vaker worden gebruikt. Doucheruimtes komen niet in. Mocht er in de toekomst een groot evenement gehouden worden dan is er wel de mogelijkheid om te douchen bij Trias. kosten worden geraamd op 160.000 euro. Dat bedrag is te laag voor een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), want die moet minimaal 250.000 euro zijn. Daarom komen na overleg ook de kosten en eigendom van de beoogde waterkelder (69.000) voor rekening van de vereniging. Als de gemeente deze investeringen zelf had gedaan, was de jaarlijkse financieringslast voor clubgebouw al 12.000 euro geweest. Met een subsidie van 10.000 euro aan de Winterswijkse IJsvereniging is de gemeente goedkoper uit. De lening moet in 25 jaar worden afbetaald. Om dit mogelijk te maken moet de Winterswijkse IJsvereniging formeel door gemeenteraad goedgekeurd worden als partij waaraan volgens het Treasurystatuut uit 2014 een garantie kan worden verstrekt.

IJsvereniging zoekt Skeeleraars

Via de pers en via social media heeft WIJV het volgende bericht verspreid:

IJsvereniging zoekt Skeeleraars

Momenteel wordt er op de hoek van de Kottenseweg en Bataafseweg hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe schaats- en skeelerbaan. Het grondwerk vordert gestaag, de wateropslagkelder is bijna klaar en de aarden wal langs de baan krijgt vorm en is zelfs al gedeeltelijk ingeplant. Binnenkort wordt de verharding aangebracht op de 400 meter schaatsbaan en 1000m2 grote krabbelbaan, met daaropvolgend de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Is de baan ’s winters het domein van de schaatsliefhebbers, de rest van het jaar is het complex beschikbaar voor skeeleraars. Gezien de in populariteit toenemende skeelersport verwacht de vereniging veel belangstelling : “Als je ziet hoeveel mensen momenteel op de B-wegen langs de Misterweg en de Groenloseweg skeeleren zal het toch leuker zijn om ongestoord rondjes te draaien op een 400 meter baan, zonder hinder van andere weggebruikers en wellicht onder het genot van een leuk muziekje”. Daarnaast is skeeleren een prima voorbereiding op het schaatsseizoen en een leuke afwisseling voor toerfietsers en wielrenners.

Open dagen

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond worden er enkele open dagen georganiseerd, waarop iedereen kennis kan maken met de skeelersport en uiteraard het nieuwe complex kan aanschouwen. Naar verwachting zullen ook veel kinderen het skeeleren leuk vinden : “Een prima lichaamsbeweging in de gezonde buitenlucht!” Volgens de planning zullen deze open dagen in het najaar zijn, mits de ontwikkelingen met betrekking tot de corona-problematiek dit toelaten. Tegen die tijd hoopt de vereniging ook het nieuwe clubgebouw gereed te hebben, zodat mensen naar het toilet kunnen en een (warm) drankje of hapje kunnen nuttigen. In dit gebouw komt ook een stallingsruimte voor de sproei- en veegmachines en kan het nodige onderhoud hieraan worden gepleegd. De baan wordt ook voorzien van een verlichtingsinstallatie, zodat er ook skeeleravonden gepland kunnen worden; dit laatste geldt natuurlijk ook voor schaatsen op “echt” ijs. Een passende achtergrondmuziek zal de sfeer tijdens het avond-skeeleren en -schaatsen zeker verhogen.

Skeelercommissie

De skeeleractiviteiten zijn nieuw voor de bestuursleden van de Winterswijkse IJs Vereniging.

Men wil dan ook proberen om binnen de club een nieuwe skeelercommissie te formeren.

Vanuit de vereniging zijn voormalig topschaatsster Grietje Carleer-Mulder en Ben Bengevoord bereid gevonden om zo’n commissie in het leven te roepen. Daarbij wordt gezocht naar een aantal nieuwe commissieleden, die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor de club. “Dit hoeven niet persé actieve skeeleraars te zijn, we hebben ook mensen nodig voor de kantine, beheer en onderhoud”. Uiteraard zijn ook ouders van skeelerende kinderen welkom om zitting te nemen in deze commissie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per mail : info@wijv.nl