Geschiedenis

De Winterswijkse IJsvereniging is opgericht in 1887. Medeoprichter en eerste voorzitter was de toenmalige burgemeester Haitsma Mulier.

De eerste ijsbaan was op “De Schooten”. Al in 1901 was de eerste verplaatsing van de ijsbaan een feit. De nieuwe locatie was “De Morse”, nu gelegen bijna in het centrum van Winterswijk.

Vele verhuizingen volgden en de volgende locaties hebben de Winterswijkse ijsbaan gehuisvest:

1.    1887 – 1900        De Schooten

2.    1901 – 1926        De Morse

3.    1929 – 1933        De Groote Schoten

4.    1933                    Strandbad

5.    1934 – 1970        De Groote Schoten

6.    1971 – 1977         Het Hilgelo

7.    1979 – 1981        “De Bleek” naast het strandbad

8.    1982 – 2009       Wooldseweg

9.    2010 – 2017        Misterweg

10.  2019 –   ….           Bataafseweg

De WIJV heeft in haar bestaan te maken gehad met ‘vallen en opstaan’. Een dieptepunt was het jaar 1920 toen een aantal bestuursleden aftrad en het verslag van de ledenvergadering in de Graafschapbode van 3 december 1920 het volgende vermeldde:

De vereniging is weer opgekrabbeld en kwam door de strenge winters aan het begin van de veertiger jaren tot grote bloei. Het “Twentsch Nieuwsblad” van  29 november 1943 meldt, dat er meer dan 800 leden waren.

Ook toen in 1985 de ijsbaan aan de Wooldseweg werd geopend, was er grote belangstelling om te schaatsen. De Nieuwe Winterswijkse Courant schreef op 7 januari 1985

Naast de exploitatie van de ijsbaan houdt WIJV zich ook bezig met het organiseren van een tocht op de recreatieplas “Het Hilgelo” als daar voldoende ijs ligt.

In 2010 werd de ijsbaan verplaatst naar de Misterweg, maar helaas moest de WIJV na 6 jaar die locatie al weer verlaten. Achterhoek Nieuws schreef op 13 december 2016

Als nieuwe locatie is eind 2018 het perceel op de hoek van de Bataafsweg en de Kottenseweg aangekocht door de gemeente. De aanleg van de nieuwe ijs- en skeelerbaan zal in november 2019 beginnen.