Geschiedenis

De geschiedenis van WIJV vanaf de oprichting tot 1987 is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1987 in een boekwerk weergegeven door de toenmalige bestuursleden Ab Govers en Jopie Schreurs. Dit boekwerk kan hier gedownload worden.

Een aantal markante punten in de geschiedenis van WIJV volgt hierna:

De Winterswijkse IJsvereniging bestond al in 1887. Medeoprichter en eerste voorzitter was de toenmalige burgemeester Haitsma Mulier.

De eerste ijsbaan was op “De Schooten”. Al in 1901 was de eerste verplaatsing van de ijsbaan een feit. De nieuwe locatie was “De Morse”, nu gelegen bijna in het centrum van Winterswijk.

Vele verhuizingen volgden en de volgende locaties hebben de Winterswijkse ijsbaan gehuisvest:

1.    1887 – 1900        De Schooten

2.    1901 – 1926        De Morse

3.    1929 – 1933        De Groote Schoten

4.    1933                    Strandbad

5.    1934 – 1970        De Groote Schoten

6.    1971 – 1977         Het Hilgelo

7.    1979 – 1981        “De Bleek” naast het strandbad

8.    1982 – 2009       Wooldseweg

9.    2010 – 2017        Misterweg

10.  vanaf 2020         Bataafseweg

 

De WIJV heeft in haar bestaan te maken gehad met ‘vallen en opstaan’. Een dieptepunt was het jaar 1920 toen een aantal bestuursleden aftrad en het verslag van de ledenvergadering in de Graafschapbode van 3 december 1920 het volgende vermeldde:

De vereniging is weer opgekrabbeld en kwam door de strenge winters aan het begin van de veertiger jaren tot grote bloei. Het “Twentsch Nieuwsblad” van  29 november 1943 meldt, dat er meer dan 800 leden waren.

Ook toen in 1985 de ijsbaan aan de Wooldseweg geopend was (op het terrein waar nu bouwmaterialenhandel Breukers gevestigd is), was er grote belangstelling om te schaatsen. De Nieuwe Winterswijkse Courant schreef op 7 januari 1985

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan in 1987 werd een foto van het bestuur gemaakt:

Van links naar rechts (staand): Rein Hogeboom, .. Bollen , Tonny Hoopman, Jopie Schreurs, Ab Govers (secretaris), Just Hebely (voorzitter).  Zittend: Auke Spijkstra, Piet Meurders (penningmeester), .. Pampiermolen. Afwezig: Josée Mees

 

WIJV heeft een aantal malen een toertocht op de recreatieplas “Het Hilgelo” georganiseerd.

In 2010 werd de ijsbaan verplaatst naar de Misterweg, maar de WIJV moest na 6 jaar die locatie al weer verlaten. Vervolgens heeft de WIJV van de nood een deugd gemaakt door als vervanging van de baan aan de Misterweg te streven naar de modernste natuurijsbaan van Nederland.

De nieuwe ijs- en skeelerbaan is gerealiseerd op de hoek van de Bataafsweg en de Kottenseweg en is in november 2020 in gebruik genomen.

Op 30 november 2020 kon WIJV de krabbelbaan openstellen om te schaatsen! WIJV was de enige ijsvereniging in Nederland die in 2020 de natuurijsbaan open had!

In het seizoen 2021 – 2022 kon er op de baan van WIJV 10 dagen geschaatst worden. De eerste keer op 11 december en de laatste keer op 3 april.