Skeelerevent in het kader van de zomertour van Actief Winterswijk

Op woensdagochtend 12 juli was de skeelerbaan het domein van de jeugd van 4 tot 12 jaar. Actief Winterswijk had samen met WIJV een skeelerevent georganiseerd voor deze groep kinderen.

Na een aantal technische oefeningen, waarbij bleek dat sommige deelnemers al goed op skeelers uit de voeten konden, werd er een rondentocht gehouden. Na afloop waren er medailles en versnaperingen voor alle deelnemers.

Overdracht van ‘DE WITTE POORTE’ en barbecue voor de vrijwilligers van WIJV

Op 23 juni heeft de heer Wilfred Veldhuizen, directeur van Klein Poelhuis Konstruktie, op het schaats- en skeelercomplex ‘De Witte Poorte’ een witte toegangspoort overgedragen aan WIJV.

Niet alleen de naam ‘Witte Poorte’ is nu dus in ere hersteld, maar er is ook een echte witte toegangspoort op het complex aanwezig. Klein Poelhuis Konstruktie heeft dit fraaie stuk vakmanschap als sponsoring voor WIJV beschikbaar gesteld. Directeur Veldhuizen zei bij de overdracht ‘Wij doen dit gewoon voor jullie.’ Deze benadering is kenmerkend voor de houding van het Winterswijkse bedrijfsleven ten opzichte van de nieuwe ijs- en skeelerbaan.

Na de overdracht vond een barbecue plaats voor de vrijwilligers van WIJV. In zijn korte toespraak memoreerde voorzitter Auke Spijkstra dat de vrijwilligers, die zomer en winter klaarstaan om de handen uit de mouwen te steken voor WIJV, ‘het kapitaal’ van de vereniging zijn en dat zij het verdienen om als blijk van waardering af en toe ‘in de watten gelegd te worden’.

Vrijwilligers maken meters bij tropische temperaturen!

De vrijwilligersploeg heeft het op zich genomen om een klinkerrand om de 400-m baan aan te brengen, zodat het nieuwe bochtenbeveiligingssysteem er op geplaatst kan worden. De vrijwilligers, die in de winter hun mannetje staan bij temperaturen onder nul om ijs te maken of om het openstellen van de baan te begeleiden, zijn de laatste twee zaterdagen bij tropische temperaturen voor WIJV actief geweest, waarbij ze het grootste deel van de baan van een mooie klinkerrand hebben voorzien. De klinkers zijn gesponsord door Sjoerd Frielink Multidiensten. Het is weer een belangrijke stap om de buitenrand om de baan geschikt te maken voor officiële wedstrijden.

Bochtenbeveiliging voor WIJV dankzij een donatie van Stichting ’t Joosthuis!!

Op 13 mei heeft WIJV een donatie ontvangen van 22.500 Euro van Stichting ’t Joosthuis voor de aankoop van een bochtenbeveiligingssysteem! Stichting ’t Joosthuis is opgericht om de gelden van de opgeheven voetbalvereniging Vosseveld te beheren en verdelen.
Dankzij de donatie van ’t Joosthuis kan WIJV een professioneel bochtenbeveiligingssysteem aankopen dat op de rand rond de baan geplaatst kan worden als er (marathon-)wedstrijden georganiseerd worden.

Op de foto is te zien hoe een blije penningmeester Anouk Sikkink en ijsmeester Hendrik van Prooije de cheque in ontvangst nemen. Links op de foto penningmeester Andre Onnink van de Stichting ’t Joosthuis.

 

Schaatsen op de eerste dag van de meteorologische lente

Op 1 maart hebben ruim 100 liefhebbers genoten van een schaatsochtend in de stralende zon.

Ook de internationale schakelklas van het Komrij College was weer aanwezig.

Door de reeds krachtige zon was de ijspret helaas rond 10.30 uur weer over. Desalniettemin was dit de dertiende ochtend dat de ijsbaan dit seizoen open is geweest.

De sproeiploeg heeft in overleg met UTwente een proef gedaan met een wit geschilderd oppervlak. Dit leverde een artikel in ‘De Gelderlander’ dat hier kan worden gelezen.

Natuurijsoloog Ir. Jop van der Werff maakte onderstaande animatie van weerkaartjes waarop van links naar rechts de temperatuur op klomphoogte, de temperatuur op standaardhoogte en de mate van bewolking voor Nederland te zien zijn:

Bijna honderd mensen bezochten de baan op maandagochtend 27 februari

Na een nacht ‘zwoegen’ door de sproeiploeg, kon de baan op 27 februari om 08.00 uur open voor het publiek. Ondanks het feit dat het een onverwachte maandagochtend was, kwamen er 88 schaatsenthousiastelingen naar de ijsbaan.

In het RTL weerbericht kwam de vorst die tot het ijs heeft geleid naar voren:

De 11e schaatsochtend van het seizoen op 9 februari

Ondanks de zeer geringe vorst lukte het de sproeiploeg om in de nacht van 8 op 9 februari weer een ijsvloertje te prepareren. Hoewel er slechts 8mm ijs lag, kon er van 08.15 uur tot 13.00 uur geschaatst worden op mooi ijs.

Een klas van het Gerrit Komrij College kwam schaatsen in het kader van de les lichamelijke oefening

De vorst was in de nacht van 8 op 9 februari zeer gering, maar door de heldere hemel lukte het toch om voldoende ijs te maken. Ir. Jop van der Werff maakte de onderstaande animatie van vorstkaarten:

250 schoolkinderen op bezoek op 8 februari

WIJV heeft alle Winterswijkse scholen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs uitgenodigd om met hun leerlingen te komen schaatsen op 8 februari. In totaal hebben zo’n 250 leerlingen plezier beleefd op de ijsbaan en bij de koek en zopie. Daar werd aan de kinderen in totaal 38 liter warme chocolademelk uitgereikt.

’s avonds werd het schoolschaatsen in Winterswijk gememoreerd in het NOS Jeugdjournaal

WIJV kreeg veel leuke reacties op het initiatief om de scholen uit te nodigen.

De volgende dag kwam CBS De Bataaf een bedankje aanbieden aan voorzitter Auke Spijkstra

Onverwachte hulde voor de voorzitter en de vrijwilligers

Toen voorzitter Auke Spijkstra afgelopen maandag bij de Jumbo zijn boodschappen afrekende, werd hij door een aantal Jumbo-personeelsleden verrast met een grote bos bloemen.

De bloemen waren bedoeld als blijk van waardering van Jumbo voor de inspanningen die Auke en de WIJV vrijwilligers leveren om het schaatsen op natuurijs mogelijk te maken. Onder applaus van personeel en klanten nam de voorzitter de leuke geste in ontvangst.

Schaatsen na een nachtvorstje waarbij de temperatuur niet lager kwam dan min 2,5 graden

Op zaterdag 21 januari ging de baan open na een nacht waarin de temperatuur maar net onder het vriespunt zakte. De minimumwaarde van het kwik kwam niet onder de min 2,5 graden. Dankzij de zeer heldere hemel zorgde de uitstraling er voor dat er toch een centimeter ijs opgebouwd kon worden.

Tussen half negen en half twaalf konden jong en oud genieten van het ijs:

 

Onderstaande video geeft een beeld van de ijskwaliteit