D’r an!! oftewel ‘It giet oan!’

De werkzaamheden voor de aanleg van de ijs- en skeelerbaan zijn begonnen!!

Vanwege de hoge grondwaterstand op het terrein, moet er gedraineerd worden voordat de toe- en afvoerleidingen voor het water naar- en van de baan gelegd kunnen worden.

Gisteren is een drainagemachine met deze klus aan de slag gegaan.