September 2019

Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot het gemeentelijke voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voor de nieuwe ijsbaan. Afhandeling van deze zienswijzen leidt helaas tot vertraging in de aanleg van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. De procedures zijn zodanig dat de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad nu niet eerder kan plaatsvinden dan tijdens de vergadering van 5 november. Dit betekent dat er in ieder geval niet eerder met de werkzaamheden voor de aanleg van de baan begonnen kan worden dan in november.

Ontwikkelingen tot augustus 2019

Augustus 2019

Het voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan ligt ter inzage. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe baan voor de komende winter gereed zijn.

December 2018

De gemeente Winterswijk heeft het perceel grond in de hoek van de Bataafseweg en de Kottenseweg aangekocht om daar de nieuwe ijsbaan aan te leggen. De gemeenteraad heeft in oktober de begroting goedgekeurd, met daarin ook de aanleg van de de nieuwe ijs-skeelerbaan en een ‘krabbelbaan’. De voorbereidingen voor alle benodigde procedures zijn opgestart. Het streven is dat de nieuwe ijsbaan eind 2019 in gebruik genomen kan worden.

Oktober 2018

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke begroting goedgekeurd waarin een bedrag is opgenomen voor de aan te leggen ijs- en skeelerbaan. De gemeente is in onderhandeling over aankoop van een perceel grond waar de ijs- en skeelerbaan gerealiseerd moet gaan worden.

Juni 2018

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W is op pagina 17 opgenomen in het Hoofdstuk:CULTUUR, SPORT EN VRIJETIJDSECONOMIE bij Ambities: “We realiseren een ijs- en skeelerbaan. “

20 Juli 2017

In een gesprek met burgemeester Bengevoord en wethouder Aalderink licht WIJV haar plan voor de nieuw aan te leggen ijsbaan toe. Zowel de burgemeester als de wethouder geven aan positief te staan tegenover het door WIJV gepresenteerde plan.

April 2017

WIJV presenteert haar startnotitie met de visie op de aan te leggen nieuwe ijsbaan aan de raadsfracties. Het plan behelst de aanleg van een zogenaamde combibaan met een toplaag van lichtgekleurd asfalt, die buiten de vorstperiode gebruikt kan worden om te skeeleren. Tijdens een vorstperiode kan een dunne laag water op de baan worden gepompt zodat er na weinig vorstdagen al ijs wordt gevormd dat geschikt is om op te schaatsen. De reacties zijn positief.

23 Maart 2017

Op vragen in de gemeenteraad van de heren van Beek en Jonker antwoordt wethouder Aalderink:

“Ik ga er vooralsnog van uit dat we in de loop van dit jaar een nieuwe plek voor de ijsvereniging kunnen vinden en als het dan inderdaad toch eens  een keer wil gaan vriezen in Nederland dat we dan volgend jaar inderdaad, of eind dit jaar, begin volgend jaar gewoon kunnen schaatsen in Winterswijk en we proberen dat te combineren met een aantal andere dingen.”

28 Februari 2017

Voor de laatste maal is de waterafvoer van de ijsbaan aan de Misterweg open gezet. Het water loopt langzaam van de baan.

26 en 27 Januari 2017

Tijdens een korte vorstperiode kan er twee dagdelen geschaatst worden op de ijsbaan aan de Misterweg. WIJV verwelkomt tijdens die twee dagdelen 325 bezoekers.

December 2016

De gemeenteraad van Winterswijk is akkoord gegaan met de verkoop van het terrein aan de Misterweg, waarop de ijsbaan van WIJV gelegen is, aan HSF Logistics. De gemeente verklaart met WIJV in gesprek te gaan over de aanleg van een nieuwe ijsbaan op een nog nader te bepalen locatie.