Skeeleren

SKEELERAVONDEN

Net als vorig seizoen zijn er in de wintermaanden december, januari en februari geen skeeleravonden. De weersomstandigheden zijn vaak slecht en (hopelijk) zal de baan ook nog eens klaargemaakt moeten worden voor natuurijs. Uiteraard kunnen skeelerleden iedere dag bij daglicht gebruik maken van de baan, mits er geen vorstperiode is aangekondigd. Bij goed weer wordt er in het weekend ook regelmatig geskeelerd, bijvoorbeeld op zaterdagmorgen. Vanaf maart zijn er weer skeeleravonden, hierover volgt nader bericht.

 

SKEELERTRAININGEN

De skeelertrainingen op zijn op dinsdag. De trainingen worden gegeven in reeksen van 6 lessen. Voor kinderen van 17.00 tot 18.00 uur, voor volwassenen van 19.30 tot 20.30 uur. Ook is het mogelijk om vrijblijvend een keer “op proef” mee te trainen. Verdere informatie en aanmeldingen  op: skeeleren@wijv.nl

Skeelerleden van WIJV kunnen overdag in beginsel te allen tijde gebruik maken van de skeelerbaan, tenzij er natuurijs ligt of als de buitentemperatuur 30 graden of hoger is. Let op: Skeeleren op de baan van WIJV geschiedt geheel op eigen risico van de skeeleraar.

De kleine toegangspoort is in principe altijd open.

Steekproefsgewijs zal het toezicht het lidmaatschap controleren.

Bij temperaturen van 30 graden of hoger is skeeleren niet toegestaan in verband met het risico op beschadiging van de toplaag van het asfalt.

 Nieuwe leden en leerlingen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.

De lessen zijn onder voorbehoud van redelijke weersomstandigheden.

Vrijblijvend “sfeerproeven” :

Belangstellenden mogen vrijblijvend maximaal drie keer komen skeeleren, voordat men beslist om lid te worden. Dit geldt voor zowel individuelen als voor gezinnen met kinderen.