Doneren

WIJV heeft ambitieuze plannen om nog vaker ijs te hebben en om het ijs langer vast te houden, zodat er door jong en oud meer geschaatst kan worden. In samenwerking met UTwente zijn experimenten gedaan die hebben uitgewezen dat een witte coating op de baan de hoeveelheid schaatsuren per seizoen aanzienlijk kan vergroten. Daarnaast zijn er concrete plannen voor verbeteringen van de sproeiapparatuur, die moeten leiden tot een grotere hoeveelheid ijs.

Uitvoering van deze plannen kost veel geld en donaties zijn dan ook zeer welkom! Doneren voor realisatie van de innovaties kan door een bedrag over te boeken op:

IBAN-nummer NL 53 RABO 037 1255 058 ten name van de Winterswijkse IJsvereniging onder vermelding van ‘donatie innovatie’.

Natuurlijk zijn ook algemene donaties op bovengenoemde IBAN welkom!