IJsvereniging zoekt Skeeleraars

Via de pers en via social media heeft WIJV het volgende bericht verspreid:

IJsvereniging zoekt Skeeleraars

Momenteel wordt er op de hoek van de Kottenseweg en Bataafseweg hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe schaats- en skeelerbaan. Het grondwerk vordert gestaag, de wateropslagkelder is bijna klaar en de aarden wal langs de baan krijgt vorm en is zelfs al gedeeltelijk ingeplant. Binnenkort wordt de verharding aangebracht op de 400 meter schaatsbaan en 1000m2 grote krabbelbaan, met daaropvolgend de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Is de baan ’s winters het domein van de schaatsliefhebbers, de rest van het jaar is het complex beschikbaar voor skeeleraars. Gezien de in populariteit toenemende skeelersport verwacht de vereniging veel belangstelling : “Als je ziet hoeveel mensen momenteel op de B-wegen langs de Misterweg en de Groenloseweg skeeleren zal het toch leuker zijn om ongestoord rondjes te draaien op een 400 meter baan, zonder hinder van andere weggebruikers en wellicht onder het genot van een leuk muziekje”. Daarnaast is skeeleren een prima voorbereiding op het schaatsseizoen en een leuke afwisseling voor toerfietsers en wielrenners.

Open dagen

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond worden er enkele open dagen georganiseerd, waarop iedereen kennis kan maken met de skeelersport en uiteraard het nieuwe complex kan aanschouwen. Naar verwachting zullen ook veel kinderen het skeeleren leuk vinden : “Een prima lichaamsbeweging in de gezonde buitenlucht!” Volgens de planning zullen deze open dagen in het najaar zijn, mits de ontwikkelingen met betrekking tot de corona-problematiek dit toelaten. Tegen die tijd hoopt de vereniging ook het nieuwe clubgebouw gereed te hebben, zodat mensen naar het toilet kunnen en een (warm) drankje of hapje kunnen nuttigen. In dit gebouw komt ook een stallingsruimte voor de sproei- en veegmachines en kan het nodige onderhoud hieraan worden gepleegd. De baan wordt ook voorzien van een verlichtingsinstallatie, zodat er ook skeeleravonden gepland kunnen worden; dit laatste geldt natuurlijk ook voor schaatsen op “echt” ijs. Een passende achtergrondmuziek zal de sfeer tijdens het avond-skeeleren en -schaatsen zeker verhogen.

Skeelercommissie

De skeeleractiviteiten zijn nieuw voor de bestuursleden van de Winterswijkse IJs Vereniging.

Men wil dan ook proberen om binnen de club een nieuwe skeelercommissie te formeren.

Vanuit de vereniging zijn voormalig topschaatsster Grietje Carleer-Mulder en Ben Bengevoord bereid gevonden om zo’n commissie in het leven te roepen. Daarbij wordt gezocht naar een aantal nieuwe commissieleden, die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor de club. “Dit hoeven niet persé actieve skeeleraars te zijn, we hebben ook mensen nodig voor de kantine, beheer en onderhoud”. Uiteraard zijn ook ouders van skeelerende kinderen welkom om zitting te nemen in deze commissie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per mail : info@wijv.nl

De beplanting is aangebracht

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente besloten om het planten van bomen en struiken zo snel mogelijk te laten uitvoeren.

Een team van Sjoerd Frielink Multidiensten heeft deze klus vakkundig en vlot geklaard. Hopelijk valt er voldoende regen om het plantgoed goed te laten groeien.

 

Er worden slagen gemaakt bij de aanleg van de baan!

De afgelopen week is er goede voortgang geboekt.

Het dak van de waterkelder is gestort. De grondwal aan de kant van de Kottenseweg en aan de zuidoostkant is klaar.

Verder is de laag geel zand aangebracht waarop de krabbelbaan (voorgrond) en de 400 meterbaan (achtergrond) zullen worden aangelegd. Deze laag is uitgevlakt en verdicht.

De eerste skeeleraarster is al poolshoogte komen nemen om te kijken wanneer WIJV met skeeleractiviteiten gaat beginnen! We zullen nog even geduld moeten hebben, maar het is de bedoeling dat er in de loop van de zomer en de herfst begonnen zal worden met skeelertrainingen.

De baan wordt zichtbaar

Nadat de werkzaamheden in februari stopgezet moesten worden vanwege de overvloedige regenval, is afgelopen week het graafwerk op het terrein aan de Bataafseweg 2c hervat. Daar waar de krabbelbaan en de 400 meterbaan zullen komen, is de zwarte grond verwijderd, zodat de contouren van de banen zichtbaar zijn geworden.

Ook is er grond uitgegraven voor de aanleg van de waterkelder.

 

De baan krijgt vorm!

Graafwerkzaamheden zijn begonnen

De graafwerkzaamheden voor het nieuwe ijsbaancomplex zijn begonnen. In eerste instantie is het werk gericht op het leggen van de leidingen voor aan- en afvoer van water naar en van de baan en op het maken van de grondwal aan de west- en zuidkant van de baan, zodat de bomen en struiken zo snel mogelijk geplant kunnen worden.

D’r an!! oftewel ‘It giet oan!’

De werkzaamheden voor de aanleg van de ijs- en skeelerbaan zijn begonnen!!

Vanwege de hoge grondwaterstand op het terrein, moet er gedraineerd worden voordat de toe- en afvoerleidingen voor het water naar- en van de baan gelegd kunnen worden.

Gisteren is een drainagemachine met deze klus aan de slag gegaan.

Aanleg van de baan gaat binnenkort van start!

De gemeente heeft, meteen na het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, overleg gehad met de aannemer KWS om zo snel mogelijk met de aanleg van de nieuwe baan te beginnen. Als gevolg van  de stikstofproblematiek zal gewerkt moeten worden met zogenaamd emissiearm materieel voor grondverzet. Dit materieel is momenteel in gebruik op andere locaties en moet nu vrijgemaakt worden. Het begin van de grondwerkzaamheden voor de nieuwe ijsbaan zal daarom waarschijnlijk in de laatste week van november of de eerste week van december plaatsvinden.