‘Het laatste rechte eind voor de finish’

De aanleg van de baan is in de afrondende fase gekomen.

Momenteel wordt de bestrating van de toegangsweg en van de parkeerplaatsen aangebracht.

Daarna moeten nog leidingen rond de baan worden gelegd en ook de verlichting van de baan en van de parkeerplaatsen moet nog geplaatst worden.

Tenslotte zal het terrein nog geëgaliseerd en ingezaaid worden. De verwachting is dat de gemeente het terrein rond 1 november aan WIJV in gebruik zal overdragen. Tot dat moment van overdracht mag er nog geen gebruik van de baan gemaakt worden.

De toplaag van de baan is aangebracht

Gisteren heeft aannemer KWS de bovenste asfaltlaag van de ijs- en skeelerbaan aangebracht. Op de 400 meterbaan werd door een gespecialiseerde ploeg met twee asfalteermachines een zo strak mogelijke toplaag gelegd, die door walsen verdicht is.

Alles is voorbereid om de onderlaag en de toplaag van de ijs- en skeelerbaan aan te brengen

De afgelopen week zijn de betonbanden gestort waartussen de krabbelbaan en de 400-meterbaan worden aangelegd. Vervolgens is het zandbed precies op de juiste hoogte gebracht.

In de week van 7 september zal op het zandbed een onderlaag van isolerend celbeton worden gespoten. Zodra het celbeton voldoende uitgehard is, zal de baan geasfalteerd worden.

De bouw vordert

Er wordt druk gewerkt aan het clubgebouw.

De staalconstructie is geplaatst, de vloer is gestort en het metselwerk vordert.

Er komt een clubgebouw!

De gemeenteraadsvergadering van 28 mei is akkoord gegaan met de financiering van het clubgebouw. Weliswaar moeten er nog formele zaken geregeld worden, maar de omgevingsvergunning is afgegeven en de werkzaamheden zijn  begonnen. De fundering van het gebouw is gereed en binnenkort zullen de vervolgstappen gemaakt worden.

Als voorbereiding wordt ter plaatse overleg gevoerd over de bouw en de aansluitingen.

 

 

De houtwal is aan het groeien

De aanhoudende droogte maakt het de onlangs aangeplante bomen en struiken niet gemakkelijk.

De mannen van Sjoerd Frielink Multidiensten zorgen er voor dat de jonge aanplant regelmatig van water wordt voorzien, zodat de bomen en struiken toch kunnen groeien.

Er komt zicht op een clubgebouw!

Achterhoek Nieuws Winterswijk publiceerde op 12 mei het volgende artikel:

Gemeente staat garant voor lening voor bouw clubgebouw Winterswijkse IJsvereniging

WINTERSWIJK – De werkzaamheden aan de ijs- en skeelerbaan op de hoek van de Kottenseweg en de Bataafseweg zijn bezig. In juni hoopt de Winterswijkse IJsvereniging ook te beginnen met de bouw van een clubgebouw. Hiervoor wordt geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dat kan alleen als de gemeente garant staat voor deze lening. Burgemeester en wethouders hebben hiermee ingestemd en zullen de gemeenteraad vragen dit binnenkort eveneens te doen.

Door Bernhard Harfsterkamp

Aflossing

“Er is gekeken of gedeeld gebruik van de clubgebouwen bij de buren van Trias en Hickory mogelijk is”, zegt wethouder Elvira “Maar de conclusie was toch dat er een eigen gebouw nodig is. Daarna hebben we gekeken wat we voor de vereniging kunnen doen.” Daarbij zijn twee mogelijkheden bekeken: het geven van een investeringssubsidie of garant staan voor een lening en de vereniging jaarlijkse subsidie geven voor de jaarlijkse aflossing. Tot het laatste is besloten. “Het is dezelfde constructie als die is toegepast clubgebouw van Archeus”, zegt de wethouder.

Eenvoudig en duurzaam

De Winterswijkse IJsvereniging wil een duurzaam clubgebouw bouwen, met ruimte voor opslag, dat niet op gas is aangesloten. Omdat er door de skeelerbaan het hele jaar door gesport kan worden, zal het gebouw ook vaker worden gebruikt. Doucheruimtes komen niet in. Mocht er in de toekomst een groot evenement gehouden worden dan is er wel de mogelijkheid om te douchen bij Trias. kosten worden geraamd op 160.000 euro. Dat bedrag is te laag voor een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), want die moet minimaal 250.000 euro zijn. Daarom komen na overleg ook de kosten en eigendom van de beoogde waterkelder (69.000) voor rekening van de vereniging. Als de gemeente deze investeringen zelf had gedaan, was de jaarlijkse financieringslast voor clubgebouw al 12.000 euro geweest. Met een subsidie van 10.000 euro aan de Winterswijkse IJsvereniging is de gemeente goedkoper uit. De lening moet in 25 jaar worden afbetaald. Om dit mogelijk te maken moet de Winterswijkse IJsvereniging formeel door gemeenteraad goedgekeurd worden als partij waaraan volgens het Treasurystatuut uit 2014 een garantie kan worden verstrekt.

Er worden slagen gemaakt bij de aanleg van de baan!

De afgelopen week is er goede voortgang geboekt.

Het dak van de waterkelder is gestort. De grondwal aan de kant van de Kottenseweg en aan de zuidoostkant is klaar.

Verder is de laag geel zand aangebracht waarop de krabbelbaan (voorgrond) en de 400 meterbaan (achtergrond) zullen worden aangelegd. Deze laag is uitgevlakt en verdicht.

De eerste skeeleraarster is al poolshoogte komen nemen om te kijken wanneer WIJV met skeeleractiviteiten gaat beginnen! We zullen nog even geduld moeten hebben, maar het is de bedoeling dat er in de loop van de zomer en de herfst begonnen zal worden met skeelertrainingen.

De baan wordt zichtbaar

Nadat de werkzaamheden in februari stopgezet moesten worden vanwege de overvloedige regenval, is afgelopen week het graafwerk op het terrein aan de Bataafseweg 2c hervat. Daar waar de krabbelbaan en de 400 meterbaan zullen komen, is de zwarte grond verwijderd, zodat de contouren van de banen zichtbaar zijn geworden.

Ook is er grond uitgegraven voor de aanleg van de waterkelder.

 

De baan krijgt vorm!

Graafwerkzaamheden zijn begonnen

De graafwerkzaamheden voor het nieuwe ijsbaancomplex zijn begonnen. In eerste instantie is het werk gericht op het leggen van de leidingen voor aan- en afvoer van water naar en van de baan en op het maken van de grondwal aan de west- en zuidkant van de baan, zodat de bomen en struiken zo snel mogelijk geplant kunnen worden.