WIJV LEDEN KUNNEN VANAF 1 NOVEMBER SKEELEREN OP DE NIEUWE BAAN

Ofschoon de Corona-maatregelen momenteel een officiële opening niet mogelijk maken, kunnen de skeelerleden van WIJV vanaf 1 november gebruik maken van het schaats- en skeelercomplex aan de Bataafseweg. Het gebruik voor de leden is mogelijk op ieder moment van de dag bij daglicht. Helaas moet het clubgebouw voorlopig nog gesloten blijven : een kopje koffie of toiletbezoek is nog niet mogelijk. Uiteraard dienen de skeeleraars voldoende onderlinge afstand te houden en zijn groepjes van meer dan 4 personen niet toegestaan, maar op een 400 meter lange en 10 meter brede baan zal dat geen probleem zijn ! In een later stadium, wanneer de Corona-problematiek hopelijk is verdwenen, zal het clubgebouw een aantal dagdelen geopend zijn en komen er ook trainingsavonden op een verlichte baan. Op die momenten is de baan ook toegankelijk voor niet-leden, die dan uiteraard wel een entree dagkaart moeten kopen. Bij regenachtig weer mag (en kan) er niet geskeelerd worden en tijdens een vorstperiode is het complex uiteraard gereserveerd voor de schaatsers.

SONY DSC

Lidmaatschap

De skeeleraars moeten sowieso donateur worden van WIJV voor een bedrag van € 12,50 per jaar, daarmee kunnen zij in een vorstperiode gebruik maken van de ijsbaan. Daarnaast betalen zij een skeelercontributie van € 37,50 per jaar. Er zijn ook gezinslidmaatschappen (2 ouders en hun kinderen t/m 12 jaar) mogelijk : donateursbijdrage wordt dan € 25,00 en de aanvullende skeelercontributie € 75,00. Skeelerleden kunnen dus het gehele jaar onbeperkt gebruik maken van de baan.

Uiteraard kunnen mensen zich ook alleen maar aanmelden als donateur, hetgeen dan alleen het recht op kosteloos schaatsen geeft.

 

Schaats- en Skeelerlessen

Wanneer de omstandigheden het toelaten, kunnen zowel schaatsers als skeeleraars zich aanmelden voor een serie lessen, onder leiding van ervaren instructeurs.

Gezien de Corona-regels is dit momenteel nog niet mogelijk.

Het eerste ijs!

Een groep vrijwilligers is onder leiding van bouwcoördinator Ben Bengevoord aan de slag gegaan met de afbouw van het clubgebouw.

Na het werk werd met voorzitter Auke Spijkstra een ijsje genuttigd.

De afgelopen dagen is de fundering van celbeton voor de krabbelbaan en de 400-meterbaan gestort. In totaal is een oppervlakte van 5000 vierkante meter voorzien van een laag celbeton.

 

IJsvereniging zoekt Skeeleraars

Via de pers en via social media heeft WIJV het volgende bericht verspreid:

IJsvereniging zoekt Skeeleraars

Momenteel wordt er op de hoek van de Kottenseweg en Bataafseweg hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe schaats- en skeelerbaan. Het grondwerk vordert gestaag, de wateropslagkelder is bijna klaar en de aarden wal langs de baan krijgt vorm en is zelfs al gedeeltelijk ingeplant. Binnenkort wordt de verharding aangebracht op de 400 meter schaatsbaan en 1000m2 grote krabbelbaan, met daaropvolgend de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Is de baan ’s winters het domein van de schaatsliefhebbers, de rest van het jaar is het complex beschikbaar voor skeeleraars. Gezien de in populariteit toenemende skeelersport verwacht de vereniging veel belangstelling : “Als je ziet hoeveel mensen momenteel op de B-wegen langs de Misterweg en de Groenloseweg skeeleren zal het toch leuker zijn om ongestoord rondjes te draaien op een 400 meter baan, zonder hinder van andere weggebruikers en wellicht onder het genot van een leuk muziekje”. Daarnaast is skeeleren een prima voorbereiding op het schaatsseizoen en een leuke afwisseling voor toerfietsers en wielrenners.

Open dagen

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond worden er enkele open dagen georganiseerd, waarop iedereen kennis kan maken met de skeelersport en uiteraard het nieuwe complex kan aanschouwen. Naar verwachting zullen ook veel kinderen het skeeleren leuk vinden : “Een prima lichaamsbeweging in de gezonde buitenlucht!” Volgens de planning zullen deze open dagen in het najaar zijn, mits de ontwikkelingen met betrekking tot de corona-problematiek dit toelaten. Tegen die tijd hoopt de vereniging ook het nieuwe clubgebouw gereed te hebben, zodat mensen naar het toilet kunnen en een (warm) drankje of hapje kunnen nuttigen. In dit gebouw komt ook een stallingsruimte voor de sproei- en veegmachines en kan het nodige onderhoud hieraan worden gepleegd. De baan wordt ook voorzien van een verlichtingsinstallatie, zodat er ook skeeleravonden gepland kunnen worden; dit laatste geldt natuurlijk ook voor schaatsen op “echt” ijs. Een passende achtergrondmuziek zal de sfeer tijdens het avond-skeeleren en -schaatsen zeker verhogen.

Skeelercommissie

De skeeleractiviteiten zijn nieuw voor de bestuursleden van de Winterswijkse IJs Vereniging.

Men wil dan ook proberen om binnen de club een nieuwe skeelercommissie te formeren.

Vanuit de vereniging zijn voormalig topschaatsster Grietje Carleer-Mulder en Ben Bengevoord bereid gevonden om zo’n commissie in het leven te roepen. Daarbij wordt gezocht naar een aantal nieuwe commissieleden, die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor de club. “Dit hoeven niet persé actieve skeeleraars te zijn, we hebben ook mensen nodig voor de kantine, beheer en onderhoud”. Uiteraard zijn ook ouders van skeelerende kinderen welkom om zitting te nemen in deze commissie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per mail : info@wijv.nl

De beplanting is aangebracht

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente besloten om het planten van bomen en struiken zo snel mogelijk te laten uitvoeren.

Een team van Sjoerd Frielink Multidiensten heeft deze klus vakkundig en vlot geklaard. Hopelijk valt er voldoende regen om het plantgoed goed te laten groeien.

 

Ontwikkelingen tot augustus 2019

Augustus 2019

Het voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan ligt ter inzage. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe baan voor de komende winter gereed zijn.

December 2018

De gemeente Winterswijk heeft het perceel grond in de hoek van de Bataafseweg en de Kottenseweg aangekocht om daar de nieuwe ijsbaan aan te leggen. De gemeenteraad heeft in oktober de begroting goedgekeurd, met daarin ook de aanleg van de de nieuwe ijs-skeelerbaan en een ‘krabbelbaan’. De voorbereidingen voor alle benodigde procedures zijn opgestart. Het streven is dat de nieuwe ijsbaan eind 2019 in gebruik genomen kan worden.

Oktober 2018

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke begroting goedgekeurd waarin een bedrag is opgenomen voor de aan te leggen ijs- en skeelerbaan. De gemeente is in onderhandeling over aankoop van een perceel grond waar de ijs- en skeelerbaan gerealiseerd moet gaan worden.

Juni 2018

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W is op pagina 17 opgenomen in het Hoofdstuk:CULTUUR, SPORT EN VRIJETIJDSECONOMIE bij Ambities: “We realiseren een ijs- en skeelerbaan. “

20 Juli 2017

In een gesprek met burgemeester Bengevoord en wethouder Aalderink licht WIJV haar plan voor de nieuw aan te leggen ijsbaan toe. Zowel de burgemeester als de wethouder geven aan positief te staan tegenover het door WIJV gepresenteerde plan.

April 2017

WIJV presenteert haar startnotitie met de visie op de aan te leggen nieuwe ijsbaan aan de raadsfracties. Het plan behelst de aanleg van een zogenaamde combibaan met een toplaag van lichtgekleurd asfalt, die buiten de vorstperiode gebruikt kan worden om te skeeleren. Tijdens een vorstperiode kan een dunne laag water op de baan worden gepompt zodat er na weinig vorstdagen al ijs wordt gevormd dat geschikt is om op te schaatsen. De reacties zijn positief.

23 Maart 2017

Op vragen in de gemeenteraad van de heren van Beek en Jonker antwoordt wethouder Aalderink:

“Ik ga er vooralsnog van uit dat we in de loop van dit jaar een nieuwe plek voor de ijsvereniging kunnen vinden en als het dan inderdaad toch eens  een keer wil gaan vriezen in Nederland dat we dan volgend jaar inderdaad, of eind dit jaar, begin volgend jaar gewoon kunnen schaatsen in Winterswijk en we proberen dat te combineren met een aantal andere dingen.”

28 Februari 2017

Voor de laatste maal is de waterafvoer van de ijsbaan aan de Misterweg open gezet. Het water loopt langzaam van de baan.

26 en 27 Januari 2017

Tijdens een korte vorstperiode kan er twee dagdelen geschaatst worden op de ijsbaan aan de Misterweg. WIJV verwelkomt tijdens die twee dagdelen 325 bezoekers.

December 2016

De gemeenteraad van Winterswijk is akkoord gegaan met de verkoop van het terrein aan de Misterweg, waarop de ijsbaan van WIJV gelegen is, aan HSF Logistics. De gemeente verklaart met WIJV in gesprek te gaan over de aanleg van een nieuwe ijsbaan op een nog nader te bepalen locatie.