D’r an!! oftewel ‘It giet oan!’

De werkzaamheden voor de aanleg van de ijs- en skeelerbaan zijn begonnen!!

Vanwege de hoge grondwaterstand op het terrein, moet er gedraineerd worden voordat de toe- en afvoerleidingen voor het water naar- en van de baan gelegd kunnen worden.

Gisteren is een drainagemachine met deze klus aan de slag gegaan.

Aanleg van de baan gaat binnenkort van start!

De gemeente heeft, meteen na het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, overleg gehad met de aannemer KWS om zo snel mogelijk met de aanleg van de nieuwe baan te beginnen. Als gevolg van  de stikstofproblematiek zal gewerkt moeten worden met zogenaamd emissiearm materieel voor grondverzet. Dit materieel is momenteel in gebruik op andere locaties en moet nu vrijgemaakt worden. Het begin van de grondwerkzaamheden voor de nieuwe ijsbaan zal daarom waarschijnlijk in de laatste week van november of de eerste week van december plaatsvinden.

College legt ontwerpbestemmingsplan ijs- en skeelerbaan voor aan de gemeenteraad

Er komt schot in de bestemmingsplanprocedure. De gemeente Winterswijk heeft op haar website gepubliceerd dat het college het ontwerpbestemmingsplan voor de ijs- en skeelerbaan gaat voorleggen aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad het bestemmingsplan vaststelt in de raadsvergadering van 5 november. Meteen daarna kunnen de werkzaamheden beginnen.

https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Actueel/Persberichten/2019/Oktober/College_legt_ontwerpbestemmingsplan_ijs_en_skeelerbaan_voor_aan_gemeenteraad

September 2019

Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot het gemeentelijke voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voor de nieuwe ijsbaan. Afhandeling van deze zienswijzen leidt helaas tot vertraging in de aanleg van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. De procedures zijn zodanig dat de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad nu niet eerder kan plaatsvinden dan tijdens de vergadering van 5 november. Dit betekent dat er in ieder geval niet eerder met de werkzaamheden voor de aanleg van de baan begonnen kan worden dan in november.