College legt ontwerpbestemmingsplan ijs- en skeelerbaan voor aan de gemeenteraad

Er komt schot in de bestemmingsplanprocedure. De gemeente Winterswijk heeft op haar website gepubliceerd dat het college het ontwerpbestemmingsplan voor de ijs- en skeelerbaan gaat voorleggen aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad het bestemmingsplan vaststelt in de raadsvergadering van 5 november. Meteen daarna kunnen de werkzaamheden beginnen.

https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Actueel/Persberichten/2019/Oktober/College_legt_ontwerpbestemmingsplan_ijs_en_skeelerbaan_voor_aan_gemeenteraad

September 2019

Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot het gemeentelijke voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voor de nieuwe ijsbaan. Afhandeling van deze zienswijzen leidt helaas tot vertraging in de aanleg van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. De procedures zijn zodanig dat de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad nu niet eerder kan plaatsvinden dan tijdens de vergadering van 5 november. Dit betekent dat er in ieder geval niet eerder met de werkzaamheden voor de aanleg van de baan begonnen kan worden dan in november.