September 2019

Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot het gemeentelijke voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voor de nieuwe ijsbaan. Afhandeling van deze zienswijzen leidt helaas tot vertraging in de aanleg van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. De procedures zijn zodanig dat de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad nu niet eerder kan plaatsvinden dan tijdens de vergadering van 5 november. Dit betekent dat er in ieder geval niet eerder met de werkzaamheden voor de aanleg van de baan begonnen kan worden dan in november.